130907 Dancing9 E08 yuri、孝淵 CUT 中字

   * ℃  點評

130907 Dancing9 E08 yuri、孝淵 CUT 中字

本影片由FLY - Forever Love Yuri少女時代權俞利中文站與LHY-金孝淵中國後援會聯合翻譯製作,轉載請註明出處。
片源/cut:琪琪
翻譯:王老吉和她的好基友
時間/壓制:瑤瑤
校對:大尼

本文標籤:Dancing9
130905 明星,享受旅行 E03 鄭糠雲的全羅南道慢速旅行第1部 中字
130907 演藝家中介-遊擊約會 哈傑凱唉及篇 中字
留言與評論(共有 0 條評論)